Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Turkish Dictionary, English Turkish Dictionary

Definition of " spot " in Turkish Dictionary
Direct results
English » Turkish
spot Hear the Pronunciation! {spɒt}
 • {A} peşin para ile yapılan, hemen teslim edilen
 • {N} nokta, benek, leke, puan, yer, olay yeri, ayıp, reklâm, reklâm spotu, azıcık miktar, zor durum, gece klübü, eğlence yeri, spot, sahne ışığı
 • {V} benek yapmak, lekelemek, nokta yapmak, beneklemek, seçmek, ayırt etmek, görmek, tanımak, yerleştirmek, yerine koymak, yerini saptamak, lekelenmek, benek benek olmak
Turkish » English
spot
 • {N} spot, spotlight
Indirect results
English » Turkish
baby spot
 • {N} küçük projektör, ufak spot
be spotted
 • {V} lekelenmek
beauty spot
 • {N} ben, güzellik beni, güzel manzaralı yer
black spot
 • {N} çok kaza olan yer
blind spot {'blaındspɒt}
 • {N} kör nokta, anlaşılmayan nokta
can the leopard change its spots?
 • {ID} kırk yıllık yani olur mu kâni
despot Hear the Pronunciation! {'despət}
 • {N} despot, zorba, acımasız
despotic Hear the Pronunciation! {dı'spɒtık}
 • {A} despotça, zorbaca, despot
despotical {dı'spɒtıkəl}
 • {A} despotça, zorbaca, despot
despotism Hear the Pronunciation! {'despə,tızm}
 • {N} despotluk, zorbalık
Do you have a more level spot?
 • {PHR} düzgün: Başka biraz düzgün yer var mı?
heat spot {'hi:t,spɒt}
 • {N} hararetten oluşan cilt kızarıklığı, ısıya hassas cilt bölgesi
hot spot
 • {N} sıcak bölge, sorunlu bölge, eğlence yeri, gece kulübü
in the spot
 • {ADV} herkesin ağzında
inky spot
 • {N} mürekkep lekesi
johnny on the spot
 • {N} yardım: yardıma hazır kimse, hız: hızır gibi yetişen kimse
leopard can't change it's spots
 • {ID} can çıkar huy çıkmaz
Mespot
 • {NPR} Mezopotamya, Elcezire, Irak
nightspot Hear the Pronunciation! {'naıtspɒt}
 • {N} gece klübü
on the spot
 • {A} tehlikede
 • {ADV} olay yerinde, oracıkta, hemen
Turkish » English
despot
 • {A} autocratic, despotic, autocratical, despotical, fascist
 • {N} despot, tyrant
despotça
 • {A} despotic, despotical
despotluk
 • {N} despotism
reklâm spotu
 • {N} spot announcement, spot
spot fiyat
 • {N} spot price
ufak spot
 • {N} baby spot