Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net
Definition of " snap " in English Turkish Dictionary
Results
snap Hear the Pronunciation! {snæp}
 • {A} anlık, ani, şipşak, beklenmedik, sürpriz, çat çat eden, çatırdayan
 • {ADV} çat diye, birden
 • {N} ısırma, kopma, çat sesi, kopça, çıtçıt, anlık şey, ani şey, kolay iş, enerji, gayret, şipşak fotoğraf, zencefilli bisküvi, çarpma sesi
 • {V} ısırmaya çalışmak, ısırmak, havada kapmak, kopmak, kırılmak, şaklamak, çatırdamak, çarparak kapamak, şipşak fotoğraf çekmek
gingersnap Hear the Pronunciation! {'dʒındʒər,snæp}
 • {N} zencefilli çörek
red snapper
 • {N} kırlangıç balığı (zool.)
snap! {snæp}
 • {INTRJ} çat!, şak!
cold snap
 • {N} kısa süren soğuk
in a snap
 • {ADV} hemen, hemencecik, çabucak
snap at smb.
 • {V} kaba davranmak, kırıcı konuşmak
snap at the chance
 • {V} fırsatın üstüne atlamak, fırsata atlamak
snap catch
 • {N} sustalı kavram
snap decision
 • {N} sürpriz karar, acele verilen karar
snapdragon Hear the Pronunciation! {'snæp,drægən}
 • {N} aslanağzı, Noelde oynanan bir oyun
snap fastener
 • {N} çıtçıt, yaylı raptiye
snap it up!
 • {INTRJ} çabuk ol!, acele et!, atla!, davran!
snap lock
 • {N} yaylı kilit, sustalı kilit
snap off
 • {V} ısırıp koparmak, koparmak, kırmak
snap one's fingers
 • {V} parmaklarını şıklatmak, parmaklarını çıtlatmak
snap one's fingers at
 • {ID} umursamamak, hiçe saymak
snap out
 • {V} birden söylemek, pat diye söylemek
snap out of it!
 • {INTRJ} kendine gel!, kendine hakim ol!
snappish Hear the Pronunciation! {'snæpıʃ}
 • {A} aksi, huysuz, kızgın, gıcık, alaycı, ukalâ
snappy Hear the Pronunciation! {'snæpı}
 • {A} çabuk, hızlı, atik, canlı, kıpır kıpır, şık, hazır [cevap], yerinde
look snappy!
 • {INTRJ} çabuk ol!, sallanma!
make it snappy!
 • {INTRJ} çabuk ol!, sallanma!
snapshot Hear the Pronunciation! {'snæp,ʃɒt}
 • {N} şipşak fotoğraf, nişan almadan edilen ateş, enstantane fotoğraf, ani ateş
 • {V} şipşak fotoğrafını çekmek
snap to it!
 • {INTRJ} çabuk ol!, acele et!, kımılda!
snap up
 • {V} kapmak, yakalamak, havada kapmak, hemen kabul etmek
snap vote
 • {N} sürpriz oylama
snip-snap {'snıpsnæp}
 • {N} makas sesi
whippersnapper Hear the Pronunciation! {'wıpər,snæpər}
 • {N} küçük çocuk, zıpır delikanlı, kendini bir şey sanan delikanlı