Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net
Definition of " paste " in English Turkish Dictionary
Results
paste Hear the Pronunciation! {peıst}
 • {N} macun, hamur, ezme, çiriş, tutkal, elmas taklidi
 • {V} yapıştırmak, yumruk atmak
impaste Hear the Pronunciation! {ım'peıst}
 • {V} yoğurmak, macun gibi yapmak, macunlamak, koyu renk boyamak
smear with paste
 • {V} çirişlemek
tomato paste
 • {N} salça
pasteboard Hear the Pronunciation! {'peıst,bɔ:rd}
 • {A} karton, mukavva
 • {N} karton, mukavva, kart
paste in
 • {V} içine yapıştırmak
paste jewelry
 • {N} elmas taklidi mücevher
pastel Hear the Pronunciation! {'pæstel}
 • {A} pastel, uçuk
 • {N} pastel boya, pastel renk, pastel resim, çivitotu
pastelist Hear the Pronunciation! {'pæstelıst}
 • {N} pastel ressamı
pastellist Hear the Pronunciation! {'pæstelıst}
 • {N} pastel ressamı
paste on
 • {V} üzerine yapıştırmak
pastern Hear the Pronunciation! {'pæstərn}
 • {N} atın bileği, atın bileğinde bukağı takılan yer
paste smb. one
 • {V} yumruk atmak
paste-up {'peıst,ʌp}
 • {N} provaların sayfa şekline getirilmiş hali
pasteurization Hear the Pronunciation! {,pæstʃərə'zeıʃən}
 • {N} pastörize etme
pasteurize Hear the Pronunciation! Hear the Pronunciation! Hear the Pronunciation! {'pæstjə,raız}
 • {V} pastörize etmek
pasteurized {'pæstjə,raızd}
 • {A} pastörize
puff paste
 • {N} puf böreği hamuru
toothpaste Hear the Pronunciation! {'tu:ɵpeıst}
 • {N} diş macunu
Can I have some toothpaste?
 • {PHR} diş: Diş macunu alabilir miyim?