Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Simplified Dictionary, English Chinese Simplified Dictionary

Definition of " 安静 " in Chinese (Simpl.) Dictionary
Direct results
Chinese (Simpl.) » English
安静 {an1 jing4}
  • {A} calm, peaceful, quiet
  • {N} comfort, stillness
Indirect results
Chinese (Simpl.) » English
不安静的 {bu4 an1 jing4 de5}
  • {A} troublous
使 ... 安静 {shi3 ... an1 jing4}
  • {V} still
使安静 {shi3 an1 jing4}
  • {V} silence
安静! {an1 jing4}
  • {INTRJ} shush!
安静下来! {an1 jing4 xia4 lai2}
  • {INTRJ} cool it!
安静地 {an1 jing4 de5}
  • {ADV} stilly
您能让我看看更安静的房间吗? {nin2 neng2 rang4 wo3 kan4 kan5 geng4 an1 jing4 de5 fang2 jian1 ma5}
  • {PHR} quiet: Would you please show me a quieter room?