Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Simplified Dictionary, English Chinese Simplified Dictionary

Definition of " 仪式 " in Chinese (Simpl.) Dictionary
Direct results
Chinese (Simpl.) » English
仪式 {yi2 shi4}
  • {N} ceremonial, ceremony, observance, rite, ritual
Indirect results
Chinese (Simpl.) » English
仪式的 {yi2 shi4 de5}
  • {A} churchy, ritual
俗丽的仪式 {su2 li4 de5 yi2 shi4}
  • {N} gaud
墨守仪式 {mo4 shou3 yi2 shi4}
  • {N} rite, ritual
崇拜仪式 {chong2 bai4 yi2 shi4}
  • {N} worship