Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Simplified Dictionary, English Chinese Simplified Dictionary

Definition of " 不是 " in Chinese (Simpl.) Dictionary
Direct results
Chinese (Simpl.) » English
不是 {bu4 shi5}
 • {N} blame
Indirect results
Chinese (Simpl.) » English
不是! {bu2 shi4}
 • {INTRJ} no!
不是味儿 {bu4 shi4 wei4 er5}
 • {A} amiss, bad: feel bad, bit: a bit off, fishy, flavor: not the right flavor, queer, right: not quite right
 • {V} upset: be upset
不是玩儿的 {bu4 shi4 wan2 er5 de5}
 • {PHR} joke: It's no joke
不,它不是我的。 {bu4, ta1 bu2 shi4 wo3 de5}
 • {PHR} for: No, it's not for me.
劳驾,这不是你的位子。 {lao2 jia4, zhe4 bu4 shi4 ni3 de5 wei4 zi5}
 • {PHR} seat: Excuse me, this is not your seat.
劳驾,这不是你的包房。 {lao2 jia4, zhe4 bu4 shi4 ni3 de5 bao1 fang2}
 • {PHR} compartment: Excuse me, this is not your compartment.
劳驾,这不是你的卧铺。 {lao2 jia4, zhe4 bu4 shi4 ni3 de5 wo4 pu4}
 • {PHR} berth: Excuse me, this is not your berth.
很抱歉,这不是我的署名。 {hen3 bao4 qian4, zhe4 bu2 shi4 wo3 de5 shu3 ming2}
 • {PHR} signature: I'm sorry, this isn't my signature.
恐怕不是。 {kong3 pa4 bu2 shi4}
 • {PHR} afraid: I'm afraid not.
担不是 {dan1 bu4 shi4}
 • {V} blame: take the blame
是不是足够近,可以步行去? {shi4 bu5 shi4 zu2 gou4 jin4, ke3 yi3 bu4 xing2 qu4}
 • {PHR} walk: Is it close enough to walk?
派不是 {pai4 bu4 shi4}
 • {V} blame: put blame on smb.
而不是 {er2 bu4 shi4}
 • {PREP} instead of
肯定弄错了。这些不是我的。 {ken3 ding4 nong4 cuo4 le5 zhe4 xie1 bu2 shi4 wo3 de5}
 • {PHR} mistake: There must be a mistake.
要不是 {yao4 bu5 shi4}
 • {CONJ} save, saving
赔不是 {pei2 bu4 shi5}
 • {V} apologise, apologize
这不是你的尺寸。 {zhe4 bu2 shi4 ni3 de5 chi3 cun4}
 • {PHR} size: This is not your size.
这不是我点的菜。 {zhe4 bu5 shi4 wo3 dian3 de5 cai4}
 • {PHR} order: This is not my order.
这些不是我的。 {zhe4 xie1 bu2 shi5 wo3 de5}
 • {PHR} thing: These aren't my things.