Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Chinese Simplified Dictionary, English Chinese Simplified Dictionary

Definition of " 不同的 " in Chinese (Simpl.) Dictionary
Direct results
Chinese (Simpl.) » English
不同的 {bu4 tong2 de5}
  • {A} unequal
Indirect results
Chinese (Simpl.) » English
意见不同的 {yi4 jian4 bu4 tong2 de5}
  • {A} dissident