Dictionary, Free Dictionary - MyDictionary.net

Arabic Dictionary, English Arabic Dictionary

Definition of " berate " in Arabic Dictionary
Direct results
English » Arabic
berate Hear the Pronunciation! {bı'reıt}
  • {V} وبخ, عنف بقسوة
Indirect results
English » Arabic
deliberate Hear the Pronunciation! Hear the Pronunciation! {dı'lıbərət}
  • {A} مدروس, متعمد, مروى فيه, متأن, مرو, موزون, متمهل
deliberate Hear the Pronunciation! Hear the Pronunciation! {dı'lıbə,reıt}
  • {V} وزن الرأي, تداول, تأن
deliberately {dı'lıbərətlı}
  • {ADV} بترو, بتعمد, بتأن
deliberateness {dı'lıbərətnıs}
  • {N} تمهل
liberate Hear the Pronunciation! {'lıbə,reıt}
  • {V} نقذ, حرر, أعتق, أطلق, محرر
liberated {'lıbə,reıtıd}
  • {A} حر
reverberate Hear the Pronunciation! {rı'vɜ:rbə,reıt}
  • {V} دوى, تردد, خلف صدى, صدى, رجع الصدى, ارتد, عكس, رد, انعكس